Ordförande har ordet 2024

Hej alla KMS:are och alla andra som läser detta program!

Hej alla KMS:are och alla andra som läser detta program!
 Detta år fyller klubben 100år, det är en gammal fin båtklubb vi 
har och den ska vi vara rädda om och förhoppningsvis hålla den 
vid liv i flera år framöver. 
Med mig Peter Björklund som ordförnande hoppas jag vi skall  
få nya ider samt positiva förändringar i klubben.
 Vi behöver få in flera medlemmar i våran klubb. 
Jag hoppas vi blir mera aktiva detta året och folk kommer ut till 
vårt fina område på Västramark.
 Det nya årsprogrammet kommer med i detta utskick, gå gärna 
igenom och se alla aktiviteter som vi har planerat för i år. Har 
du några idéer om aktiviteter så hör av dig och hjälp att hålla 
vår klubb så aktiv som möjligt. Bjud gärna in dina vänner till 
grillkvällarna och aktiviteter på KMS.
 Jag önskar er alla en riktigt fin sommar
 och båtsäsong.
 Jag hoppas vi alla träffas ute på KMS.
 Ett stort tack till alla sponsorer som bidrar 
så att det här programmet kan publiceras
 och tryckas.
 Avslutningsvis vill jag hälsa alla till KMS.
 Välkomna!

Vi ses.

Välkomna!

Peter Björkliund

Ordförande KMS