Ordförande har ordet

Hej alla KMS-are!

Ja även alla andra som läser detta program.

KMS är nu 98 år gammal och en ny båtsäsong är att vänta. Om två år så fyller vi 100 år. Det är en gammal fin båtklubb vi har, den ska vi vara rädda om och hålla vid liv. Vi har alla redan haft stugöppning. Tack vare pandemin så har vi inte haft så mycket aktiviteter de senaste två åren. Nu hoppas vi att det ska bli ändring på detta.

Jag hoppas att våra medlemmar tar del av detta nya årsprogram som kommer i detta utskick. Gå gärna igenom årsprogrammet och läs om alla aktiviteter som vi har planerade i år.

Har du några idéer om aktiviteter som du vill att vi ska göra så hör av dig. Hjälp oss att hålla vår klubb så aktiv som möjligt. Bjud gärna in dina vänner till grillkvällar och aktiviteter på KMS.

Jag önskar er alla en riktig fin sommar och båtsäsong. Jag hoppas vi träffas ute på KMS. Ett stort tack till alla ni sponsorer som bidrar, så att det här programmet kan publiceras och tryckas.

Avslutningsvis vill jag hälsa alla till KMS.

Välkomna!

Vi ses.

Välkomna!

Lars Ronnje

Ordförande KMS