Styrelsen 2024

                     
Ordförande                    
Peter Björklund                   
070-823 8780
                    
 

          

StyrelseLedamot       Vice ordförande
Victor Conrad            Peter Dahlin
0734-107670                 0733-595657         
 
           

 Kassör               Sekreterare

 Vera Kristoffersson    Lars-Erik Crona

072-321 81 83           070-8746817


  

StyrelseLedamot     StyrelseLedamot

 Cenny Malmkvist      Vakant

 070-560 02 59    

Styrelsesuppleant

 Cecilia Thulin
   0735-325011
 
 

UPPDRAG KMS 2024

Ordförande: Peter Björklund
Vice ordförande: Peter Dahlin
Sekreterare: Lars-Erik Crona
Stuguthyrning/Nycklar: Vera Kristoffersson
Försäkringsombud: Vera Kristoffersson
Intendent/miljöombud: Victor Conrad

Webbansvarig: Vakant

Revisor: Yngve Augustinsson
Revisor: Sven O Hansson
Revisorssuppleant: Tony Håkansson
BBF:ombud: Peter Björklund
BBF:ombud: Peter Dahlin 

BBF:ombud: Lars-Erik Crona
Båtsam:ombud: Peter Björklund                                        Båtsam:ombud: Peter Dahlin                                Båtsam:ombud: Lars-Erik Crona                       
Båtplatskommittén: Cenny Malmqvist
Båtplatskommittén: F Andersson, SO Hansson. 

Festkommittén: Vera Kristoffersson, Annette Kristoffersson, Cecilia Thulin, Yngve Augustinsson, Victor Conrad.

Valberedning: Yngve Augustinsson (sk) o Anette Kristoffersson.

 
kms.png