Styrelsen 2023

                    
Ordförande                    
Lars Ronnje                  
0709-42 55 27                     

          

StyrelseLedamot       Vice ordförande
Peter Björklund          Per Karlsson
070-823 8780                 0708-97 68 06         
 
            

 Kassör               Sekreterare

 Vera Kristoffersson    Finn Andersson

072-321 81 83           073 782 39 86


      

StyrelseLedamot  

 Erik Ronnje           Victor Conrad
 073-202 12 71      0734107670

Styrelsesuppleant

 Cenny Malmkvist
 070-560 02 59
 
 

UPPDRAG KMS 2022

Ordförande: Lars Ronnje
Vice ordförande: Per Karlsson
Sekreterare: Finn Andersson
Stuguthyrning/Nycklar: Vera Kristoffersson
Försäkringsombud: Vera Kristoffersson
Intendent/miljöombud: Per Karlsson

Webbansvarig: Erik Ronnje

Revisor: Yngve Augustinsson
Revisor: Sven O Hansson
Revisorssuppleant: Tony Håkansson
BBF:ombud: Lars Ronnje
BBF:ombud Erik Ronnje
Båtsam:ombud: Lars Ronnje
Båtsam:ombud Erik Ronnje
Båtsam:ombud Per Karlsson
Båtplatskommittén: Cenny ;al,kvist
Båtplatskommittén: F Andersson, SO Hansson. 

Festkommittén: Vera Kristoffersson, Annette Kristoffersson, Cecilia Thulin, Yngve Augustinsson, Lars Ronnje.

Valberedning: Yngve Augustinsson (sk) o Anette Kristoffersson.

 
kms.png

  

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)